Poštovani,

Uređenje prostora je  planska i svjesna djelatnost predstavljena skupom privrednih i neprivrednih aktivnosti,usmjerenih na planiranje,stvaranje, upravljanje i uređenje optimalnog prostora ispunjenog infrastrukturnim i suprastrukturnim objektima, uslugama i kadrovima namijenjenih svim činiocima društva.

Dakle, prilikom izrade  dokumentacije  treba preduzeti  niz  mjera,radi  dobijanja najboljeg  idejnog rešenja za  uređenje prostora,a  samim  tim i dobiti upečatljivu sliku uređenog prostora.

Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora, I smatramo da se kroz njih   u dobroj mjeri posvetila  pažnja :

– razvoju ruralnih područja kroz izradu prostorno-urbanističkih planova;
– mogućnosti ponovnog uvođenja stručne ocjene nacrta planskih dokumenata od strane lokalne uprave;
– mogućnosti osnivanja lokalnih i regionalnih agencija za planiranje;
– definisanje minimuma uslova za pristupanje izmjenama i dopunama planskih dokumenata;
– razmatranju ukidanja obaveznosti izrade separata sa urbanističko-tehničkim uslovima;
– definisanju efikasnijih instrumenata za sprovođenje planova;
– povećavanju nadležnosti lokalnog nivoa za izdavanje građevinskih dozvola;
– izdavanju urbanističko-tehničkih uslova, građevinske i upotrebne dozvole po principu „jednog šaltera”;
– uvođenju projekta izvedenog objekta;
– neformalnaim naseljima i mogućim načinima njihove formalizacije i regularizacije;
– povećanje nivoa odgovornosti svih subjekata u procesu izrade planskih dokumenata i izgradnje  objekata;
-izrada projekta izvedenog stanja u slučajevima kada objekat nije izrađen u skladu sa glavnim projektom na osnovu kojeh je izdata građevinska dozvola.

Zakonodavni okvir, a posebno  implementacija predhodog Zakona, nijesu bili dovoljno  efikasni . Zato ,ovaj  predlog zakona  ima za cilj spiječiti  nezakonite radnje prilikom izdavanja građevinskih dozvola, smanjiti prostor za korupciju, onemogućiti djelovanje onoga što se popularno nazvalo “gradjevinskom mafijom” I naći najefikasniji modul za uvrstavanje komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u smislu naknade za takav rad..

Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Obavezna I važna sadržina urbanističko tehničkih uslova u predloženom zakonu  su I uslovi za pristup, kretanje, rad i boravak lica smanjene pokretljivosti  i lica sa invaliditetom. Skraćenje postupka radi dobijanja saglasnosti u predloženom zakonu ima za cilj da se povećaju kapaciteti  objekata od opšteg interesa,javnih prostora i objekata pejzažne arhitekture. Izzetno važan aspekat ovih zakonskih rješenja jeste u činjenici da se njima omogućava lakše dobijanje dokumnetacije za gradnju u ruralnim područjima, u selima, kod različitih objekata važnih za poljoprivrednu djelatnost, čime se, na neposredan način, pomaže u projektima važnim za razvoj poljoprivrede.

Ono , čemu želim   dati poseban osvrt  , u vezi je sa izmjenama člana 7,stav 2,gdje se u postojećem Zakonu , odredjenim  objektima dodaju   određene kategorije objekata   od javnog značaja Riječ je o hiperluksuznim I luksuznim hotelima, turističkim naseljima, etno selima, kao I važnim infrastrukturnim objektima bitinih za razvoj zdravstva, sporta etc. U potpunosti razumijemo da je intencija da se , ne samo otklone biznis barijere, već I stimulišu investitori I izgradnja ovakvih objekata., kroz oslobadjanje od plaćanja nadoknada za komunalno opremanje.

To je dobro rješenje, mada se bojim da smo dobrano zakasnili, jer su mnogi investitori koji su bili ovdje bili suočeni za administrativnim zaprekama I biznis barijerama I da su stoga otišli na druge destinacije. Tu je I država, u prethodnom periodu,odnosno nadležne službe zatajile, svojom neažurnošću, a posebno lokalne uprave, opštine koje nijesu bile dorasle izazovima ozbiljnih investicija. Ali, hajde da makar sada, u iščekivanju n ovih unaprijedimo zakonska rješenja I stimulišemo neke druge koji žele da ulože I grade u Crnoj Gori I otvaraju nova radna mjesta. Podsjećam na neka komparativna iskustva, a to je  da suke druge zemlje koje bilježe investicioni bum , pogotovo u turizmu, kao Turska, već više od petnaest godina, a i Grčka u jednom periodu, besplatno ustupali zemljište, za izgradnju hiperluksuznim hotelskih kompleksa I akva parkova I tako unaprijedili turizam ,povećali kapacitete, produžili sezonu, otvorili nova radna mjesta i, time omogućili brz ekonomski razvoj tih država…

Ali isto tako ističemo bojazan,da treba voditi račina, da koa I u svemu postoji mogućnost zloupotijebe te kategorije objekata od javnog značaja.  Potencijalni investiori prilikom gradnje bi mogli imati  koristi ,tako što nebi plaćali komunalno opremanje zemljišta, a onda postoji mogućnost da naprave njegovu  prenamjenu  ,tako što bi objekti koji su okarakterisani kao javno dobro nakon izvjesnog vremena mogli postati  neka druga vrsta objekta, što znači da  bi mogla biti korištena kao  izvor dodatnog nekontrolisanog bogaćenja. Dakle, ne bi bilo dobro da se ove odredbe zakona pretvore u svoju suprotnost, da umjesto opšteg dobra služe interesima pojedinaca, u ovom slučaju investitora.

Na kraju svog izlaganja ,želim istaći da je prostorno uređenje I izgradnja objekata veoma složen proces,koji zbog značaja prostora kao nacionalnog dobra ima izuzetan značaj.Predlagač je uvidio da ima nedostataka  u postojećem Zakonu,pa je ovim izmjenama u predlogu izmjena postojećeg Zakona htio doprinijeti boljem i efikasnijem sprovođenju svih mjera.

Reforme  prostornog uređenja su morale da zažive,jer polazeći od održivog razvoja kao razvojnog koncepta,predstavljaju uslove za podsticanje preduzetničke inicijative i ulaganje stranog kapitala,odnosno svih uslova za obezbijeđivanje svih uslova za efikasnije investiranje,za kvalitetniju valorizaciju prostora i u konačnom cjelovit razvoj zemlje.

Veliki broj amandmana koji su dati na predloženi zakon,pokazuju veliko interesovanje,prvenstveno  ljudi od struke,da se ova oblast što bolje uredi.Smatramo da je predlog Zakona koji je pred nama u značajnoj mjeri poboljšan u odnosu na postojeći Zakon.Uklonjene su one stvari koje smatramo barijerama za biznis,definisani su mnogi elementi koji su do sada bili podložni različitim tumačenjima.

Stav Bošnjačke stranke  prema ovoj predloženoj izmjeni  i  dopuni Zakona o uređenju prostora I  izgradnji objekata će biti pozitivan. Prije svega iz tog razloga jer su amandmani koje smo predali na ovaj predlog zakona postali sastavni dio predlozene izmjene i dopune zakona. Naglašavamo, da se u narednom  periodu moraju  uložiti dodatni napori ,ka rješvanju  svih ostalih otovorenih  pitanja, s obzirom da se radi o jednoj veoma osjetljivoj I veoma značajnoj materiji za dalji razvoj I napredak Crne Gore.

I na samom kraju, završiću poznatim riječima jednog indijanskog poglavice koji u pismu američkom predsjedniku, prije skoro dva vijeka, kada je njihov životni prostor bivao ugrožen I nestajao, iz godine u godinu, napisao sljedeće riječi:

“Mi ovu zemlju nijesmo naslijedili od naših predaka, već smo je pozajmili od naših potomaka”.

Zahvaljujem za pažnju!