Poštovani potredsjedniče, uvaženi potredsjedniče Vlade, pomoćnice ministra, koleginice i kolege poslanici, poštovani građani CG.

Kemal Zoronjić

Kemal Zoronjić

Unaprjeđenje politike sudstva i tužilaštva kao i osnovnih ljudskih prava ima za cilj očuvanje i unaprjeđenje države Crne Gore ka njenom putu prema EU kao prostoru slobode, bezbjednosti i pravde.

Evropske i atlanske integracije od nas zahtijevaju usvajanje određenih standarda i pravila koje postavlja Evropska unija. Da je Crna Gora odlučna i spremna za usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim, pokazuju prethodno donešene ustavne i sada zakonodavne promjene iz oblasti pravosuđa.

Izradom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu, Vlada CG je potvrdila odgovornost ka implementaciji ustavnih amandmana od I do XVI, a time i posvjećenost ispunjavanju obaveza u pregovaračkom procesu za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Takođe je i Evropska unija potvrdila da je za otvaranje pregovora ključno bilo usvajanje amandmana na Ustav, koji se tiču sudstva i tužilaštva i da će ustavne promjene i ovi donešeni zakoni biti indikator napretka Crne Gore u evropskim integracijama.

Promjene koje su predložene u Zakonu o državnom tužilaštvu idu u pravcu kvalitetnijeg i efikasnijeg rada tužilaštva. Ono što je naročito značajno za nas iz Bošnjačke stranke jeste to da je amandman koji smo podnijeli sa Hrvatskom građanskom incijativom i Forcom, usvojen i postao sastavni dio ustavnog zakona. Usvojeni amandman  predviđa da se u svim zakonima koji se usklađuju sa ovim ustavnim promjenama propisuje odredba o srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u sudovima, Državnom tužilaštvu i  Ustavnom sudu.

Dakle, u cilju usaglašavanja sa članom 8 Ustavnog zakona za sprovođenje amandmana I do XVI na Ustav Crne Gore, član 24 Prijedloga zakona predviđa da će Tužilački savjet prilikom donošenja odluke o izboru rukovodilaca državnih tužilaštava odnosno državnog tužioca, voditi računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, kao i o rodnobalansiranoj zastupljenosti.

Svedoci smo da je u sudstvu i tužilaštvu prisutan veoma mali, možemo reći zanemarljiv, broj pripadnika bošnjačkog naroda i drugih manjinskih naroda. Međutim, ukoliko se ova odredba bude poštovala, a zakonska mogućnost postoji kroz opšti izbor nosioca tužilačke funkcije, potom  javnog oglašavanja, a kasnije i izbora kandidata, to bi doprinijelo postepenom vraćanju poljuljanog povjerenja bošnjačkog naroda i drugih manjinskih naroda u ovu instituciju. Članom 10 Prijedloga zakona, definisani su uslovi za rukovodioca državnog tužilaštva ili državnog tužioca. Predviđeni su sljedeći uslovi: da je crnogorski državljanin, zdravstveno sposoban za rad, završio pravni fakultet i položio pravosudni ispit. Znam da postoji značajan broj lica iz reda manjinskih naroda koji ispunjavaju ove uslove i jednako su sposobni za obavljanje ovih funkcije kao i pripadnici većinskog naroda. Prema tome pozivam ih da iskoriste ovu priliku i konkurišu na buduće planirane oglase, a mi iz Bošnjačke stranke ali i iz ostalih manjinskih stranaka pratićemo postupanje Tužilačkog savjeta i Komisije za izbor kada je u pitanju poštovanje pomenutog člana 24 Prijedloga zakona.

Hoću da vjerujem da će se novim rješenjem načina biranja Vrhovnog državnog tužioca, rukovodilaca državnih tužilaštava odnosno državnog tužioca i njihovim izborom, napokon obezbijediti valjani dokazi i riješiti slučajevi ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti iz nama bliske prošlosti, što bi takođe doprinijelo vraćanju povjerenja manjinskih naroda u ovu granu vlasti.

Na kraju, za nas u Bošnjačkoj stranci najvažnije je da do implementacije ovog Zakona dođe u najkraćem mogućem roku, kako bi Tužilaštvo u Crnoj Gori ispunilo očekivanja građana Crne Gore, a to je da ono bude i nezavisno i efikasno ali i od integriteta. Pred Crnom Gorom su veliki izazovi, evropski standardi iz ove oblasti su veoma zahtjevni i visoki, a usvajanjem ovog Zakona samo smo jedan korak bliže Evropskoj uniji.

 Kemal Zoronjić