Poštovani, Izmjene i dopune Zakona o kome raspravljamo donose se u cilju  stvaranja uslova za nastavak reforme Vojske Crne Gore, preciziranja pojedinih pitanja u vezi prava i obaveza lica u službi u Vojsci Crne Gore, kao i dosadašnjih iskustava u primjeni ovog zakona; izvršena je izmjena i dopuna pojedinih odredbi postojećeg zakona. Predložene izmjene i dopune, odnose se na: sastav Vojske Crne Gore, formaciju Vojske, poslove koji se obavljaju u Generalštabu Vojske; ograničenje u pogledu nošenja uniforme; zarade, naknade i druge troškove u vezi sa službom u Vojsci, sindikalno organizovanje u Vojsci, usaglašavanje klasifikacije činova sa NATO klasifikacijom; redovno i vanredno unapređivanje; ocjenjivanje, postavljanje i obrazovanje i služba po ugovoru. Prilikom izrade ovog zakona korišćena su iskustva država u okruženju i partnerskih NATO zemalja. suljo-mustafic Načelan stav Bošnjačke stranke prema ovom predloženom Zakonu može biti pozitivan, jer želimo profesionalnu i depolitizovanu vojsku u kojoj je napredovanje zasnovano na zaslugama i u kojoj se vodi računa o svakom njenom pripadniku, i naravno i onima koji pripadaju manjinskim nacionalnim zajednicama. I dalje ćemo se zalagati da se svaka reforma unutar pravila koji uređuju cjelokupan sistem u vojsci bude adekvatno primjenjivana, te da se vojska kao i cjelokupni sistem odbrane približava NATO standardima. Mislimo da je to veoma važan cilj, u političkom i reformskom smislu, važan i za društvo u cjelini. Naime, ako se prisjetimo ne tako davnih vremena, prije samo dvije decenije, shvatićemo koliko je koncept odbrane i tadašnje Vojske bio zloupotrebljen, i protiv svojih gradjana i protiv drugih naroda i država nekadašnje Jugoslavije, kada je učestvovala u agresiji na neke od tih država. Sjetićemo se i vremena kada je ondašnja vojska bila gurnuta u rat protiv čitavog svijeta. Duboko, zaista, vjerujemo da su ta vremena ostala bespovratno iza nas i da sada u Crnoj Gori imamo novi drugačiji profil vojske i što je  važnije drugačiji koncept odbrane, koji treba pozdraviti. Iako, pored pozitivnog stava prema ovim izmjenama i dopunama, ističem bojazan da se unutar pojedinih segmenata i dalje ostali  neki  problemi ili rizici koji mogu imati elemente korupcije  pri javnim nabavkama. Nabavke za odbranu i bezbjednost mahom čine povjerljive nabavke iz razloga nacionalnog interesa, pa se samim tim, one vrše mimo zakonskih procedura. Jedan od najbitnijih problema je u tome što je dovoljno da u Ministarstvu odbrane neko odluči da se u pojedinačnom slučaju radi o poverljivoj nabavci, da bi se ona izvršila mimo zakonskih procedura . Korupcija u Crnoj Gori se javlja kao način života i da je ona pokazatelj ekonomske krize, ali i njen element. Kao ključni rizik od korupcije u vojsci izdvojiću upravljanje ljudskim resursima, finansije, operativni rad i unutrašnju i spoljnu kontrolu. Dakle, mora se izvršiti niz mjera za naredni period, a to su: dalja edukacija, izrada plana integriteta, unapređenje specijalne kontrole, tehničko opremanje, usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata i poboljšanje metodologije rada. Takodje, za pripadnike manjinskih naroda jedan od glavnih problema unutar Ministarstva odbrane, jeste srazmjerna zastupljenost, odnosno nezastupljenost, unutar ovog  Ministarstva. Poznato je da je zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u proteklom periodu, bila dosta nepovoljna i da nije ni približno odslikavala njihovo učešće u strukturi zaposlenih unutar ovog Ministarstva. To veoma jasno pokazuje i analiza koju je prije dvije godine uradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koja je dala potpuno egzaktne podatke o tome da se pripadnici manjinskih naroda nalaze u simboličnom broju. Postojeća zakonska rješenja, odredbe Ustava, kao i  Zakon o državnim službenicima i namještenicima i neki drugi zakoni  imaju ugradjena rješenja koja obezbjedjuju institut srazmjerne zastupljenosti. Medjutim, izgleda da se i pored dobrih zakonskih rješenja, veoma sporo mijenja stanje u korist veće zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda u ovim organima. Štaviše, imamo slučajeva, o čemu postoje ozbiljne indicije i informacije, da se nad nekim pripadnicima manjinskih naroda vrši, manje ili više, otvorena dikriminacija. Imamo i imena, nećemo se sada baviti pojedinačnim slučajevima, možda to zaslužuje ozbiljan razgovor o ovoj temi. Istim povodom, obratili su Vam se i čelnici Bošnjačkog nacionalnog savjeta/vijeća, koji žele da vam argumentovano ukažu na ove probleme. Znajući vaš senzibilitet za ova pitanja, kao i koncept odbrane i vojske koji zastupate, vjerujemo da ćete u zajedničkom razgovoru sa predstavnicima najviše institucija bošnjačkog naroda razmotriti ove probleme  ida će se zajednički raditi na njihovom rješavanju. Takodje, ovim putem najavljujemo i amandman koji su potpisali poslanici Bošnjačke stranke, albanskih partija i Hrvatske gradjanske inciijative, a njime se predlaže da se u postojeći tekst Zakona stavi odredba o tome da prilikom prijema u vojnu službu, pored ostalih opštih uslova, treba voditi računa o srazmjernoj zastupljensoti pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica. Prema tome kako će ćete se odnijeti prema ovom amandmanu zavisiće i naša podrška prijedlogu ovog zakona.