Poštovani potpredsjedniče, koleginice i kolege, poštovani gradjani, uvaženi zaposleni u AD Kontejnerski terminal,

Odluku Vlade o dodjeli koncesija za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnog tereta u Luci Bar smatramo rješenjem koje će doprinijeti ekonomskom razvoju Bara i, ukupno, države Crne Gore. U prilog tome,  ide i informacija o planiranim investicijama u ovu luku, reference privrednog društva GLOBAL PORTS HOLDING, koje dobija koncesije. GPH trenutno upravlja djelatnostima u tri vodeće kruzing i komercijalne luke u Turskoj i to: Luka Akdeniz u Antaliji, Luka Ege Kušadasi i kruzig luka Bodrum u Egejskoj oblasti. Planirana ulaganja u infrastrukturu nijesu jedina,  jer su planirana i ulaganja u objekte, opremu, obaloutvrde kao i mnoga druga unaprjeđenja, sve u cilju povećanja i poboljšanja kapaciteta.

Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Pored postojeće jedne portalne dizalice u KTGT-u čija je procijenjena produktivnost 12 manipulacija po satu (što je jako niska produktivnost), a za početak je planirana instalacija još dvije dizalice čime se produktivnost povećava na 40 manipulacija po satu. Pored ovih planirana su i poboljšanja na:

– početak rada blok voza na relaciji Bar-Beograd

– Organizovanje integrisanog (drumskog) transporta

– Smanjenje cijene transporta po kontejneru

– uspostavljanje kapaciteta hladnjače sa formiranjem centra za lako kvarljivu robu i njenu distribuciju na Balkanu i dr.

Na ovaj način Luka Bar će se razviti u prometni pravac na južnom Jadranu i time, nadamo se,  postati alternativa severnim jadranskim lukama Rijeci i Kopru. Luka Bar ima bolju poziciju i od luka Ploče i Drač. Oni koji bolje poznaju plovidbu shvataju značaj uštede dva dana, koliko traje plovidba do ovih luka. Konekcija sa unutrašnjošću Balkana preko LukeBar povlači za sobom obnovu nekadašnje pozicije kao vodeće luke, a samim tim i dodatna ulaganja u putnu i željezničku infrastrukturu. Time će se stvoriti bolji uslovi za jačanje ekonomskih veza sa Srbijom i Kosovom.

Predloženi socijalni program je u skladu sa domaćim propisima. Ono što je neophodno da bi se ispunili najbolji standardi industrije,  jeste oblikovanje aktivne radne snage, uzimajući u obzir srednjeročne zahtjeve za radnom snagom na društveno odgovoran način. Socijalnim programom predviđeno je i osposobljavanje radne snage za efikasno i efektivno poslovanje i održivi razvoj pomoću obuke na radnom mjestu.

Planirano je i sprovođenje programa zbrinjavanja tehnološkog viška za oko 300 radnika. Jedna od načina rješavanja tog probolema, jeste  i mogućnost prijevremenog penzionisanja.

Možemo reći da su, na ovom planu, kriterijumi postavljeni od strane Vlade prilično strogi, ali ih je kao koncesionar prihvatio kao takve,  a to opet ide u korist radnika.

Imamo i stav sindikata AD Kontejnerski terminal koji je ovaj program nazvao kvalitetnim ,s obzirom da se, kako su istakli njime štite prava radnika. Kako smo bili u prilici da čujemo, i u javnosti, od  sindikata, prema kolektivnom ugovoru, koji je dio ovog akta, predvidjeno je da radnici koji budu proglašeni tehnološkim viškom u Kompaniji,  trebaju dobiti otpremnine od po hiljadu eura po godini staža i 24  neto zarade. Predstavnici sindikata su naveli i da će biti pripremljen poseban program za žene,  sa preko trideset godina staža, kao i za muškarce sa preko 35 godina staža, što nije u okviru koncesionog ugovora , ali je predvidjeno dogovorom sa investitorom.  Kolektivni ugovor predvidja I povećanje zarada, što takodje treba istaći kao važnu činjenicu.

Znamo da to često doživljavamo kao nepopularnu mjeru, potpuno je prirodno je da se postojeći broj radnika mora smanjiiti , jer prema svojim programima, turski investitor očekuje da će 2020. godine broj radnika biti dvostruko manji uz adekvatne  socijalne programe. Za socijalni program predvidjeno je, podsjećamo, oko 6,5 miliona eura. Inače, privredno društvo GLOBAL PORTS HOLDING u jednoj od svojih luka u Turskoj sa 200 upošljenih vrši pretovar tereta koji je neuporedivo veći nego što je u našem kontejnerskom terminalu sa 570 upošljenih što pokazuje da sa ovolikim brojem upošljenih ne može biti rentabilna.

Bošnjačka stranka, u potpunosti podržava opredjeljenost države da stvara ambijent za dobre investicije I povoljne investitori I, ako je u pitanju zdrav capital, manje je važno, čiji je I odakle dolazi. Važno je da se njime jača I naša nejaka privreda, otvaraju nova radna mjesta ili čuvaju postojeća.  Imajući u vidu navedene razloge, mislimo da se ,za razliku od nekih ranijih investitora, kojima je država davalla garancije i pomagala novcem poreskih obveznika, ovdje se  radi o veoma zdravom investitoru.  Ovakav investitor može pomoći  I razvoj lučko-transportnih usluga I razvoj kontejnerskog saobraćaja, I učiniti Luku Bar konkuretnom u ovom dijelu Jadrana I Mediterana.

Što je još važnije, mislimo da će ova investicija značajno doprinjeti I razvoju LukeBar, ali I ukupno barske privrede i preduzeća u Crnoj Gori koji se naslanjaju na njene kapacitete.

Ovo su ,više nego jasni i realni razlozi zbog kojih će poslanici BS podržati koncesioni ugovor za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnog tereta u Luci Bar.