Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Uvaženi predsjedniče parlamenta, poštovane koleginice I kolege, uvaženi gradjani! Danas raspravljamo o važnoj odluci, čijim usvajanjem će poslanici Skupštine skratiti sebi mandat I tako otvoriti prostor za raspisivanje parlamentarnih izbora. Inicijativa je potekla od članica vladajuće koalicije, odnosno svih partija koje u ovoj Skupštini čine parlamentarnu većinu. Poslanici BS se nalaze medju potpisnicima ove inicijative, što znači da je smatramo I politički logičnom, pravno utemeljenom, objektivnom  I realnom odlukom. Politička logičnost ove inicijative jeste u tome što dolazi od  poslanika koji u ovoj Skupštini čine više nego ubjedljivu parlamentarnu većinu, koja  konstituiše i Vladu  I stoga ima puni kapacitet  da podnosi incijative i odlučuje, pa i o  mandatu parlamenta i same Vlade. Pravna utemeljenost jeste u tome da, već nekoliko mjeseci,  teče četvrta godina mandata Skupštine, a  održavanje izbora u četvrtoj godini mandata ne može se dovesti u pitanje. Stvar je samo procjene kada je najpogodnije raspisivanje i koji  vremenski period najbolje odgovara za izbornu kampanju. Mislimo da je incijativa za skraćenje, takodje, i objektivna i realna s obzirom da je Crna Gora, prije mjesec dana, dobila početak pregovora sa Evropskom unijom. Time je zaokružen jedan mukotrpan, ali plodotovoran posao ove Skupštine, kao i Vlade, koje su , svaka na svoj način, u dosada ostvarenom stepenu evropskih integracija imale svoju prepoznatljivu ulogu i rezultate koji su mjerljivi I pozitivno ocjenjeni I od svih partnerskih evropskih institucija . Nova faza u euro-integracijama i pregovorački proces na čijem se početku nalazimo, traže I Skupštinu i Vladu u punom kapacitetu, sa novim, potpunim mandatom. Država Crna Gora je čvrsto I sigurno na evropskom putu i sve njene grane vlasti moraju imati puni institucionalni kapacitet I politički legitimitet da dalje vode proces pregovaranja. Evropske obaveze su bile velike tokom ovog mandata, ali moramo biti svjesni da nas u vremenu ispred nas, čekaju mnogo veći zadaci od čijeg ispunjavanja zavisi napredak našeg društva. Ovaj parlament je mjesto gdje su predstavljene političke različitosti današnje Crne Gore. Najviši je predstavnički dom građana, izvor zakonodavne vlasti,  ishodište demokratije i mjerilo naše političke kulture. Procesi integracija I dalje  svoje smjernice moraju dobijati  iz ovog doma.  Graditi povjerenje   u društvu, znači jačati snagu institucija. Da bi ostvarivali ove ciljeve, da bi gradili druge institucije, moramo najprije osnaživati  ovu, na kojoj počivaju stubovi demokratije našeg društva. Jačanje kapaciteta Skupštine, jedna je od obaveza koju smo preuzeli u procesu euro –integracija I novi saziv parlamenta će morati da napravi još više progresa u tom pravcu. Parlament mora imati više  više kapaciteta, više realne moći, ne samo da donosi zakone, već i da nadzire njihovo sprovođenje. . Dostignuće ovog parlamenta je konsenzus oko evropskih integracija, on je okosnica i šireg društvenog saglasja da nam je put ka Evropskoj uniji neophodan da bi jačali institucije i odzdravili naše društvo.. Čast nam je što je ova generacija političara imala privilegiju da gradi taj konsenzus, da prevazilazi svoje različitosti I da se okuplja oko zajedničkog cilja. Bilo bi dobro da sa istom sviješću doživljavamo i NATO integracije- koje su za nas iz BS neodvojive od evropskog puta I jednako važne za dugoročnu stabilnost ovog prosotora. Bez obzira na budući odnos snaga u Parlamentu mislimo da usvajanje evropskih standarda u svim segmentima društva, promjena sistema vrijednosti, borba protiv korupcije i  kriminala, brže reforme društva, ekonomski boljitak i povećanje standarda građana mora dobiti zamajac iz ovog  doma i ne smiju se dovoditi u pitanje. Bošnjačka stranka je kao dio vladajuće koalicije nastojala je da, na objektivan način, predstavlja svoj narod I artikuliše njegove objektivne  potrebe poltičkog učešća i srazmjerne zastupljenosti u državnim institucijama. Iako partija sa nacionalnim predznakom, koja u političkom  smislu ima utemeljenje u svom narodu, kao konstitutivni dio današnje društvene realnosti u Crnoj Gori, nikada nijesmo taj politčki interes stavljali ispred opšteg društvenog interesa. Zajedničke građanske vrijednosti višenacionalne I viševjerske Crne Gore, za nas su realan ambijent . U njemu tražimo svoje mjesto- ravnopravno sa ostalima- prvo vodeći računa o tome da ekonomski, socijalno I politički unaprijedimo našu državu I društvo, a onda i otvorimo prostor za unaprijedjenje položaja i veće učešće Bošnjaka-muslimana u institucijama. Poslanici Bošnjačke stranke aktivno su učestvovali u radu ove Skupštine I davali značajan doprinos u donošenju I usvajanju zakona, ali I u stvaranju konstruktivne atmosfere i uvijek bili dio dogovora oko važnih stvari. Stvarali smo objektivnu poziciju, gdje smo se  rukovodili opštim,  a ne ličnim ili pojedinačnim ili trenutnim poltičkim interesima ili potrebama. Podržavaali smo zdrave I korisne incijative bilo da dolaze iz vlasti ili opozicionih redova. Mnogo je toga što je, u mandatu ovog parlamenta uradjeno, daleko više nego što su bili kapaciteti ovog doma u kadrovskom, prosotornom I tehničkom pogledu. Bošnjačka stranka je učestovala u svim zakonodavnim incijativama, a posebnu ulogu i doprinos imala je u nekim koje smo smatrali značajnim za našu politiku i poziciju bošnjačkog naroda, ukupno. Pokrenute su ustavne promjene, u čemu smo aktivno učestvovali, jer smo svjesni da su one evropska obaveza, ali i potrebne zbog unaprijedjenja kapaciteta sudstva I tužilaštva, u čemu vidimo priliku da poboljšamo  nezavisnost pravosudja od koje ćemo kao društvo svi imati koristi. Posebno smo kao stranka bili zainteresovani  za izmjene zakona o manjinskim pravima, na kojima se dosta uradilo, gdje će biti značajno izmijenjena uloga manjinskih savjeta, I ostalih manjinskih institucija. Učestovali smo u donošenu sistemskih zakona iz oblasti obrazovanja, kulture, medijskih zakona, gdje smo kroz niz rješenja značajno unaprijedili mogućnost da manjinski narodi imaju bolju poziciju  u obrazovanju, i afirmišu se kroz  stvaralaštvo u kulturi I medijskom iskazivanju. Svojom jasnom podrškom donošenju I unaprijedjenjem zakona o Ombudsmanu I zakona o zabrani diskriminacije, stvorili smo preduslove da se otklanjaju društvene devijacije I problemi sa kojima su se dugo suočavalo naši sunarodnici I pripadnici manjina ukupno. Zakonom o državnim službenicima I namještenicma I rješenjima koje je predložila BS stvorili smo mehanizme za ostvarivanje srazmjerne zastupljensoti prilikom zapošljavanja u institucijama, dok smo kroz, našom incijativom unaprijedjena rješenja,  u setu poreskih zakona I kroz rješenja zakona o regionalnom razvoju, otvorili mogućnosti za veća ulaganja u nerazvijene regione I poreske olakšice za investitore. Ovom prilikom posebno ističemo I da je konačno donesen izborni zakon, gdje je BS dala izuzetan doprinos, kroz rad na zakonu u cjelini ,ali i posebno na rješenjima koja omogućavaju autentičnu zastupljenost manjinskih nacioanlnih zajednica preko posebnih izbornih lista. Nažalost, iako je Bošnjačka stranka insistirala dosljedno na ustavnoj obavezi da se, u ovom mandatu  radi i na izbornom zakonodavstvu za lokalni nivo, to se nije desilo, mada je formiranje radne grupe bilo obećano od strane predsjednika parlamenta I nekih političkih subjekata. Mislimo da je u pitanju bila tiha opstrukcija koja je odložila ovaj posao, vjerovatno za naredni saziv Skupštine. Mislim da je posebna prilika da se istakne I donošenje novog skupštinskog poslovnika koji je omogućio formiranje  novih radnih tijela, napravio  prohodnost za  prijedloge opozicije, te unaprijedio model premijerskog sata i poslaničkih pitanja i osnažio kontrolnu ulogu parlamenta kroz saslušanja. Nama je veoma važno i da  će , uz poseban odbor za evropske integracije, biti  formiran i novi Odbor za medjunarodnu saradnju i iseljenike, što je izvorno prijedlog Bošnjačke stranke, koji će se baviti intenziviranjem parlamentarne saradnje sa našom dijsporom.Ovo je značajno za pripadnike manjinskih naroda, prevashodno,  Bosnjake i Albance, jer je njih najviše među isljenicima. Na kraju,   želim da naglasim da je u ovom  sazivu parlamenta, u najvećem dijelu, vladala demokratska atmosfera, tolerancija, i uvažavanje različitosti. Parlament jeste bio politička arena, ali u njoj je, ipak, vladao korektan odnos među različitim, političkim snagama.Naravno, bilo je i pojedinačnih  ispada, ali mislimo da sve to ne može da pokvari opšti ustisak da je politička kultura na visokom nivou u ovom domu.  Sigurni smo da je, takvom radu parlamenta umnogome doprinjelo i  predsjedavanje g-dina Krivokapića, koji je imao senzibliteta da pravilno artikuliše ukrštanje različitih gledišta  u cilju donošenja kvalitetnih odluka. Bošnjačka stranka je političkim angažmanom, u ovom  parlamentu, uz slijedjenje svog političkog programa, nastojala da  konstruktivno                       doprinosi upravo tim ciljevima.Svojim radom i djelovanjem pokazali smo da,  ne samo deklarativno, nego i stvarno i praktično,  želimo raditi  I dati puni doprinos I u parlamentu, I u izvršnoj vlasti I u svim institucijama gdje se nalaze naši predstavnici. Sigurni smo da to ovakvo djelovanje Bošnjačke stranke prepoznaju i naši birači i da će svojim glasovima, na narednim izborima, dati još veću podršku Bošnjačkoj stranci kao autentičnom političkom predstavniku bošnjačkog naroda   .Hvala