Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul-decembar 2016. godine, pruža sasvim dobar pregled ostvarenih rezultata koji su postignuti u navedenom izvještajnom periodu i svjedoči da Crna Gora uspješno ostvaruje ciljeve predviđene evropskom agendom. Zbog čega će poslanici Bošnjačke stranke podržati izvještaj.

Kako je Bošnjačka stranka od svoga osnivanja, aktivno učestvovala u procesu obnove nezavisnosti Crne Gore, podržava evropske integracije i izvjesno učlanjenje u NATO savez, u cilju što konstruktivnijeg pristupa fenomenu integracija Crne Gore u Evropsku uniju, potrudiću se da ukažem na neka od rješenja koja bi, vjerujem, mogla biti od pomoći za što efikasniji rad u procesu pridruživanja.

Uz NATO integracije, integracija Crne Gore u Evropsku uniju je glavni vanjskopolitički prioritet. Međutim, realizovanjem ovih prioriteta istovremeno uspješno ostvarujemo i zacrtane ciljeve vanjske politike koji se tiču ostvarivanja dobrih odnosa Crne Gore s regionom. U tom smislu, pozdravljamo divergentnost pristupa integracionih aktivnosti kada su u pitanju zajednički odbori sa zemljama regiona, jer ovakve aktivnosti su u skladu sa članom 15 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Njihova dodatna vrijednost jeste u tome što još više učvršćuju i snaže ionako dobre odnose koje Crna Gora ima sa susjednim državama. Takođe, treba dodati da se ovim aktivnostima pospješuje stabilnost u regionu, ali i postiže bolja regionalna povezanost država aspiranata za članstvo u Uniji. Bošnjačka stranka podržava i nastaviće da pruža podršku ovakvim aktivnostima.

Kada je riječ o pregovaračkom procesu Crne Gore s Evropskom unijom, mišljenja smo da je u izvještajnom periodu ostvaren napredak otvaranjem dva izuzetno značajna poglavlja, a to su, podsjetimo se, poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Uvažavajući sve ostale segmente pregovaračkog procesa, treba istaći da su ova dva poglavlja od velikog značaja kako za institucije, tako i za građane Crne Gore. Očekujemo da će otvaranje ovih poglavlja, odnosno iz aktivnosti koje slijede iz definisanih obaveza, podstaći poljoprivredni i ruralni razvoj u opštinama na sjeveru države, ali i ojačati socijalnu i politiku zapošljavanja u Rožajama, Bijelom Polju, Plavu, Gusinju, Petnjici, Beranama i drugim sjevernim opštinama, samim tim stvoriti prostor za aktivnije djelovanje u pravcu smanjenja razlika regionalne razvijenosti. Ovo naročito podvlačimo jer držimo da građani koji žive i rade u opštinama na sjeveru moraju u mnogo većoj mjeri osjetiti benefite integracionih uspjeha Crne Gore.

Pozdravljamo i ostvarene rezultate u oblastima koje su dio političkih kriterijuma i poglavlja 23 i 24, naročito u dijelu koji se tiče jačanja kapaciteta domaćeg pravosuđa i institucija za borbu protiv korupcije. Bošnjačka stranka smatra da treba nastaviti s osnaživanjem kapaciteta navedenih institucija i nastaviti s intenzivnim reformama u domenu vladavine prava, ne  samo zbog ispunjavanja  postavljenih mjerila Evropske komisije, vec zbog potrebe za uspostavljanjem uredjenog sistema, koji stvara pretpostavke za ravnopravan, pravedan i siguran život, u kojem ce svaki pojedinac moći da stvori porodicu i obezbijedi dobre uslove za život.

Takođe, izvještaj navodi i značajne aktivnosti povodom implementacije Zakona o rodnoj ravnopravnosti, što je posebno važno s aspekta porodičnih vrijednosti i jačanja položaja žene u društvu.

Sveukupni utisak dokumenta koji je pred nama jeste da je druga polovina 2016. godine dokazala posvećenost Crne Gore procesu evropske integracije, odnosno kontinuitet u ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Jasna i nedvosmislena podrška koja stiže sa evropskih adresa, a koju na nekoliko mjesta dokument pominje, jeste vjetar u jedra naporima Vlade. Ovo posebno dobija na značaju ako imamo na umu da su predstavljene aktivnosti sprovedene odmah nakon referenduma u Ujedinjenom Kraljevstvu, odnosno kada je nastupila blaga kriza u odnosima između nekih država članica Unije.

Dozvolite da sad iznesem nekoliko utisaka koji bi, nadam se,  mogli pomoći u narednom sve zahtjevnijem periodu, kao i da budući izvještaji ovog tipa budu sadržajniji i građanima bliži, što je najbitnije.

Usvajanje pravne tekovine Unije nije samo proces vezan za grane vlasti. Takođe, nije isključivo ni ekspertski, ni politički. Ukoliko se shvati tako – kao politička i ekspertska priča, suštinska odrednica ovog procesa se gubi i prelazi u čisto birokratsko poslovanje lišeno dodira s potrebama građana. U svemu tome, organi vlasti, institucije našeg sistema treba da budu uzori i da svojim primjerom ukažu kako treba raditi.

Suštinska odrednica pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU je u kvalitativnim promjenama koje treba da osjete građani. Takođe, pored permanentnog jačanja administrativnih kapaciteta, aktivnije uloge Skupštine i NVO sektora, gradjani treba da budu i aktivni učesnici implementacije usvojenog zakonodavstva EU.

Bošnjačka stranka smatra da bi aktivnosti koje se se sprovode u procesu evropske integracije Crne Gore, a koje su dio ovog dokumenta, trebalo dodatno promovisati medju gradjanima. Ovo se naročito odnosi na gradjane koji žive u opštinama na sjeveru države. Mišljenja smo da bi posjete, informativne sesije i javne debate članova pregovaračkog tima sa gradjanima umnogome doprinijelo većem razumijevanju ovog važnog, ali kompleksnog procesa.

Na kraju, pored pohvale službi Ministarstva evropskih poslova na čelu s ministrom Pejovićem, koja izrađuje ovaj dokument, takođe, ovim putem izražavamo i očekivanje da će u narednom periodu tim ministra Pejovića biti bogatiji za više službenika bošnjačke nacionalnosti, koji bi nesumnjivo dali veliki i nesebičan doprinos istorijskom procesu evropske integracije Crne Gore, isto onako kako su i učinili za vrijeme referendumskog procesa.