Danas je pred nama donošenje važne odluke, čija će realizacija biti značajna promjena za status Tuzi. Status gradske opštine koji smo imali do sada, pokazao se nedovoljno funkcionalnim. Bilo je to nešto više od mjesne zajednice, a daleko od ingerencija opštine.

Smatrao sam, a i danas smatram, da je najbolje rješenje, punopravna opština u okviru glavnog grada. Tuzi zaslužuju status zasebne opštine, obzirom na tradiciju ove čaršije, njenu prošlost, kulturnu osobenost i urbani duh. Međutim, nedovoljno razvijeni resursi i kadrovski deficit, dva su bitna faktora. Zbog toga, smatram da je bilo najbolje usvojiti taj model, gdje bi se sačuvala određena veza sa glavnim gradom u vidu nekih ingerencija, a prvenstveno finansijska i kadrovska potpora glavnog grada. Mi danas imamo pet odbornika u Skupštini glavnog grada, ovom odlukom nećemo imati ni jednog.

Pred nama je rješenje kojim se opština Tuzi potpuno izdvaja iz glavnog grada. Dakle, Tuzi dobijaju punu samostalnost. Lijepo je za čut, ali kako će se to odraziti na funkcionisanje opštine, posebno života građana, veoma je složeno pitanje. Izvorni prihodi opštine, naknade za komunalno opremanje, sredstva od naplate i poreza i drugi prihodi koji bi punili budžet, jako su mali. Siguran sam da su nedovoljni da pomire aparat lokalne uprave i službi koje će se morati oformiti. Priča o pomoći iz Dijaspore, o sredstvima iz Evropskih fondova, mislim da nije realna i da se potvrdila kao nerealna na primjeru Petnjice i Gusinja. Volio bih da me vrijeme demantuje i da za koju godinu ne bude podnesen zahtjev da se vratimo u okvire glavnog grada.

Bošnjačka stranka je uvijek podržavala demokratske procese i bila faktor kohezije i stabilizacije svih odnosa. Veoma nam je stalo i važno, da dobre međukomšijske odnose čuvamo sa svima u Crnoj Gori. Tamo gdje živimo, svakom od nas pojedinačno to je najvažnije. S toga će Bošnjačka stranka podržati ovo zakonsko rješenje i time omogućiti da se ova odluka realizuje. Čestitam građanima Tuzi opštinu i na volju svih nacija i vjera, jer Tuzi su Crna Gora u malo i nadam se da će Tuzi doboti bulevar Podgorica – Tuzi, bolje školstvo, bolje zdravstvo, više radnih mjesta i bolju lokalnu upravu jer to treba tuzanima.