Crna Gora pretenduje da se na svjetskoj turističkoj mapi pozicionira kao elitna turistička destinacija. Više od pola vijeka, Sveti Stefan i Miločer su destinacije koje okupljaju svjetski džet-set, od glumaca, pjevača, političara do kraljevskih porodica. Medjutim, da bi se održao ovakav imidž i da bi turistička sezona trajala duže našoj državi su potrebni objekti koji ispunjavaju određene uslove. Zbog toga, našoj državi su potrebni i investitori kao što su Aman resorts i koji su spremni da svoja sredstva ulažu u Crnu Goru. Tek kada budemo imali na desetine ovakvih objekata na našoj obali, onda možemo govoriti o elitnom turizmu.

Almer Kalač

Almer Kalač

Javni poziv za davanje u zakup hotela “Kraljičina plaža“ u vlasništvu  HTP „Miločer“ objavljen je  23. maja 2005.  Tada je putem javnog tendera, ponuđeno davanje u dugoročni zakup hotela koji je sastavljen od glavne zgrade i dva objekta tipa vila.

Dvije godine kasnije, tačnije 31-og  januara 2007 godine  potpisan je Ugovor o davanju u zakup hotela “Kraljičina plaža” u Budvi na period od 30 godina. Namjera je bila da se obezbijedi adekvatan i sveobuhvatan razvoj ovog lokaliteta u turističke komplekse visokog nivoa od 5 zvjezdica kroz rekonsturkciju postojećih i izgradnju dodatnih luksuznih kapaciteta u funkciji hotelskog kompleksa, na način koji je konceptualno, estetski i funkcionalno u skladu i harmoniji sa prirodnim ljepotama i bogatstvom ove lokacije.

Izmjene osnovnog Ugovora o zakupu hotela Sveti Stefan, uglavnom se odnose na produženje perioda zakupa ovog hotela, umanjenje zakupnine, promjenu člana ugovora kojim je definisano pitanje operativnog funkcionisanja hotela. Promjene ugovora za hotel Kraljičina plaža se uglavnom odnose na to da se dozvoljava prodaja vila uz unaprijed dogovorenu naknadu koja se plaća državi, kao i zahtjev za nadoknadu štete zbog nemogućnosti potpunog preuzimanja kapaciteta, a samim tim i realizaciji ugovorene investicije.

Lokalna samouprava propustila je da obavi poslove iz svoje nadležnosti, čime se u dobroj mjeri opravdava zahtjev zakupca.

Ono što Aman resorts sada traži jeste: produženje perioda zakupa hotela Sveti Stefan za dodatnih 13 godina, umanjenje zakupnine za 30%, skraćenje obaveznog perioda funkcionisanja sa 11 na 8 mjeseci u toku godine.

Činjenica je da je Aman resorts kao ozbiljan investitor  u projekat uložio oko 52 miliona eura. Samo za projekat izgradnje hotela Kraljičina plaža, namijenjeno je 27 miliona eura.

Crna Gora je u poslednjih 5 godina od ovog investitora dobila  ukupno 22 miliona eura prihoda, od kojih je 8 miliona uplaćeno poreza i doprinosa za zaposlene. Od Vas smo ministre, maloprije, čuli da ta cifra ide i do 12 milona, ako nijesam pogriješio?

Kada su u pitanju zaposleni, ova kompanija je uposlila  229 radnika od kojih je 90% građana Crne Gore sa prosječnom zaradom od 600 eura, dok zaposleni sa visokom stučnom spremom prosječno zarađuju 1.093 eura. Ovaj podatak je naročito bitan, ako se uporedi sa prosječnom neto zaradom u Crnoj Gori koja  iznosi 475 eura.

Kada je Aman preuzeo Sveti Stefan, pokazalo se da stanje ovog hotela nije zadovoljavajuće za ovu svjetski rangiranu kompaniju, pa je investitor uložio duplo više sredstava od predviđenih da bi bio u rangu ostalim  renomiranim hotelima koje posjeduje širom svijeta.

U prilog ovome koliko je to ozbiljan investitor govori i činjenica da je ovo jedini Amanov hotel koji ima pristup sa kopna, dok do ostalih njihovih hotela možete doći jedino avionom ili helikopterom.

Izgradnjom crkve izmijenjeni su planovi na tom dijelu ostrva, što je uticalo na smanjenje profita koji bi se mogao ostvariti.

Pokazuje se opravdanim njihov zahtjev za skraćenje obaveznog perioda funkcionisanja sa 11 na 8 mjeseci u toku godine, jer je to maksimalan broj mjeseci u  kojem ostrvo Sveti Stefan može da posluje, a da ne pravi nepotrebne  troškove, jer znamo da period od novembra do marta nije privlačan turistima kada je naše primorje u pitanju.

Na kraju, važno je naglasiti da nakon 42 godine, kada istekne Ugovor sa Aman-om, sva tri hotela ostaju u vlasništvu Crne Gore, kao državna imovina. Ovo znači da cjelokupna ulaganja u ove hotele od strane investitora, kao i decenijsko ulaganje u imidž hotela, ali i turizam Crne Gore, dugoročno posmatrano, imaće država, a samim tim i njeni građani.