Bošnjačka stranka iskazuje podršku Rezoluciji Parlamenta, smatra je veoma važnom, jer dolazi u osjetljivom trenutku kada je državi, Vladi i ukupnom društvu veoma važan još jedan podstrek u evropskim integracijama.

almer-kalac-skupstina

S obzirom da su u ovoj Skupštini iskazane sve političke, nacionalne i svake druge različitosti važan je jedan usaglašen i zajednički stav koji daje dodatni zamajac evropskim integracijama. U tom smislu mi odajemo priznanje radu Radne grupe koja je sačinila tekst Rezolucije, na činjenici da je tekst sveobuhvatan i da je sublimirao sve bitne elemente društva koji učestvuju u integracijama. Više puta smo ponovili da su integracije proces čitavog društva, a ne pojedinaca ili političkih elita. Smatramo da je vrlo važno što se ovom Rezolucijom jasno naglašava uloga Skupštine kao nadzornog i kontrolnog mehanizma institucije. Ne umanjujući uopšte ulogu i značaj Vlade u pregovaračkom procesu, za koji smatramo da ga je dobro vodila u dosadašnjim fazama, mišljenja smo da je naglašenija uloga Parlamenta i nadležnog Odbora za evropske integracije, vrlo značajna u narednom periodu, pogotovo oko nekih veoma osjestljivih pregovaračkih pozicija koje slijede. Naime, veoma je važno i na to se ukazuje u Rezoluciji, da Vlada koja vodi pregovore, što češće konsultuje Parlament, pa čak i preispita neke odluke oko nekih pregovaračkih pozicija. Svjesni smo da će doći veoma osjetljiva poglavlja, standardi ili zahtjevi od evropskih partnera koji su u određenom trenutku neprimjenljivi ili bi njihova primjena mogla ugroziti neke interese društva kade je riječ o ekonomiji, poljoprivredi, pomorstvu, ribarstvu i dr, kao što je bio slučaj sa našim susjedima-Hrvatskoj. Parlament treba da bude mjesto gdje će se raspravljati o svim osjetljivim pitanjima u evropskim integracijama i dobro promisliti oko odredjenih pregovaračkih pozicija ili zahtjevnih standarda. Bitna strana Rezolucije jeste i to što se naglašava važnost vladavine prava, nezavisnost pravosudja, poštovanje ljudskih prava, standarda tržišne ekonomije, kao i borbe protiv kriminala i korupcije. Za nas iz manjinskih partija bitno je i to što je Rezolucijom naglašeno nasljedje i vrijednost viševjerske i višenacionalne Crne Gore, multikultura, koja je po našem mišljenju jedna od najvrijednijih stvari koja Crne Gora nudi evropskoj porodici. Kroz ovo vidimo i namjeru da se postojeći stepen manjinskih prava u političkom i svakom drugom smislu dalje nadgrađuje u skladu sa evropskim standardima i vrijednostima. Vjerujemo da ova Rezolucija uz moguće amandmanske intervencije predstavlja dobar osnov za puni konsenzus ovog Parlamenta oko pitanja evro integracija. Mi iz Bošnjačke stranke voljeli bi da se u narednom periodu na isti način odnosimo i prema NATO integracijama. To su potpuno komplementarni procesi koji se medjusobno prepliću i dopunjuju. Sigurni smo da ćemo prije ili kasnije uvidjeti da kao i ostale države u pregovaračkom procesu prvo trebamo postati članica NATO alijanse na puta ka Evropskoj uniji. Još jednom u ime Kluba Bošnjačke stranke ponavljam da ova Rezolucija ima našu podršku, kao i svi pozitivni procesi u evropskim i NATO integracijama.