Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić ocijenio je spornim što direktor policije odgovara ministru.

To, prema njegovim riječima, pojačava uticaj jedne partije i policija želi da se politički kontroliše.

“Centalizovano upravljanje suprotno je evropskoj praksi i našim demokratskim opredeljenima. Izbor direktora ne podrazumiejva mišljenje parlamenta što je sporno rješenje”, pojasnio je Mustafić.

Pogledajte kompletno izlaganje poslanika Mustafića


 

Prijedlog zakona i u naslovu i u organizacionom smislu znači vraćanje na ranije napušteno rješenje jedinstvenog definisanja i vođenja unutrašnjih poslova ( koncept koji je ustanovljen, mislim 50-tih godina i važio do 2005 godine, kada je donijet sada važeći Zakon o policiji RCG. Tada je ocijenjeno da je takva organizacija bila zastarela, neefikasna i nekompatibilna sa modernim iskustvima organizacije javne službe kakava je policija i njene uloge u društvu. Dakle, Zakon predviđa da Uprava policije više ne bude samostalni organ državne uprave nego da postane organ uprave u sastavu Ministarstva, sa novom pozicijom odgovornosti i obaveza unutar organa.
Mislimo da se time proces reforme policije usporava i sigurno u određenom obimu vraća na ranije pozicije i da se posebno dovode u pitanje dosadašnji, istina još uvijek vrlo ograničeni ali svakako evidentni rezultati na planu profesionalizacije, poštovanja ljudskih prava i sloboda i posebno političke neutralnosti.
Dakle, sporno nam je određenje da direktor za svoj rad i rad policije odgovara ministru unutrašnjih poslova, umjesto Vladi i bojimo se da se na taj način eksponira jači politički uticaj i to jedne partije iz koje dolazi ministar, nezavisno od trenutnog personalnog rješenja.
Iako ste naveli kao razlog potrebu da se nastavi harmonizacija propisa iz oblasti unutrašnjih poslova sa pravnim nasljeđem EU i SE, ostaje utisak da su ključni razlozi za ovaj diskutabilni zaokret druge prirode, prije svega motivisani da se policija više politički kontroliše i da se postignu određene uštede.
Posebno je problematična ocjena da je za nas kao malu državu potrebno nastaviti dalje objedinjavanje unutrašnjih poslova i centralizovano upravljanje jer je to suprotno našim zvaničnim strateškim opredjeljenjima i svakako suprotno evropskoj praksi.
Najraširenije uporedno iskustvo je da se poslovi policije organizuju kroz samostalne organe državne uprave, čime se obezbjeđuju pretpostavke za veći profesionalizam i manji neposredni politički uticaj što je svakako najkorisnije i najustavnije pozicioniranje s aspekta opšteg interesa. Dakle, mislimo da se ovim aktom odstupa od strateških dokumenata razvoja javne uprave, prije svega dokumenta „AURUM“ . Umjesto da se vrši decentralizacija kao naše i evropsko opredjeljenje, vrši se ponovna centralizacija ove oblasti, što je suprotno Evropskom upravnom prostoru.
Nama je sporno rješenje izbora direktora koje više ne podrazumijeva učešće Parlamenta ni kroz institut mišljenja o kandidatu. Bilo bi dobro da se nakon sprovedenog konkursa, o kandidatima koji ispunjavaju uslove kroz mišljenje izjasni Parlament. To je bila korisna mogućnost da se utiče na rad policije u pravcu veće zakonitosti u postupanju i u saglasju s ulogom Parlamenta kao najlegitimnijeg organa vlasti i predstavničkog tijela i jedina mogućnost da se čuje i glas opozicije.
Zakon u odredjenom broju normi / pravnih instrumenata zadržava dosadašnja rješenja iz zakona o policiji, koja su na tragu dobre evropske prakse a neka i unapređuje. Tu prije svega mislimo na norme koje propisuju način prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti, koji se usklađuje sa standardima sloboda i prava građana i upodobljava sa u međuvremenu donešenim propisima. Unaprijeđena su rješenja o radnim odnosima, zvanjima i napredovanju u službi.
Kroz izmještanje unutrašnje kontrole iz policije, kvalitetnije je riješena oblast prethodne i naknadne kontrole rada policije i obezbijeđena veća nepristrasnost u procjeni stanja i davanju nalaza. To je jako važno jer je rašireno mišljenje da policija kao državni organ ovlašćen da upotrebljava i fizičku silu i sredstva u vršenju službe neselektivno i prekomjerno upotrebljava ta ovlašćenja. O tome govore i starija i novija iskustva ( mučenja i zlostavljanja pritvorenika i osuđenika, sumnjiva samoubistva u zatvorima, iznuđivanja dokaza, masovna i neselektivna upotreba sile na javnim skupovima).Takođe, rašireno je mišljenje da je dosta policijskih službenika korumpirano, toleriše, štiti ili se bavi kriminalnim radnjama, pa mislimo da je ovo rješenje i u tim situacijama efektnije od dosadašnjeg, kada su po našem mišljenju brojne afere zataškane, navodno zbog zaštite ugleda policije.
Važan aspekt za as je i nastavak demokratizacije odnosa na relaciji građanin – policija u pravcu jačanja servisne uloge policije u obezbjeđivanju korisnih usluga i pomoći građanima na svakom mjestu, kako bi se građani osjećali sigurnim a policija što manje prisutnom. Nerado se sjećamo policije iz 90-tih koja je bila politička batina i aparat zastrašivanja manjinskih zajednica i njihovo protjerivanje iz domovine, koja je najprije postala jednonacionalna, potom selektivno naoružavala dio građana za unutrašnje međunacionalne ili međupolitičke sukobe, masovno zloupotrebljavala svoja nemala ovlašćenja u političkim aktivnostima, da bi kasnije neki njeni pripadnici zaglibili u organizovanom kriminalu. Takva policija nije bila u interesu građana ove države i ne smije se dozvoliti da ponovo to postane. Zato smo skeptični kada se nude neka stara rješenja upravljanja policijom.
Iako se u svim kritikovanim oblastima popravlja stanje, nama se čini vrlo sporim i nedovoljnim pa često i da nema političke volje da se napravi ozbiljniji iskorak. Pomenuo sam da se u susret ratovima iz 90-tih etnički očistila policija od nepravoslavaca i da je kao takva lako zaglibila u masovna kršenja ljudskih prava i sloboda i pretvorila se u instrument za ubrzano raseljavanje manjinskog stanovništva kroz mrežu posrednika za brzo i lako dobijanje putnih isprava u jednom pravcu za velike pare i perfidni pritisak koji je razvio ovaj posao s epilogom od oko 30.000 iseljenih Bošnjaka u inostranstvo. Policija koja se drži propisa, koja je profesionalna i nediskriminatorska i koja je struktuirana po evropskim standardima, a to znači pored ostaloga da u nacionalnom sastavu zaposlenih i rukovodećeg kadra potpuno odražava nacionalnu strukturu stanovništva. Zbog čega u prijedlogu Zakona nema odredbe o obaveznosti poštovanja srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, shodno ustavu i Zakonu o državnim službenicima. Zbog čega nijste, u tom smsilu slijedili uporedna iskustva, recimo Zakon o policiji iz Hrvatske, koji u članu 49 jasno precizira tu odredbu, a taj zakon je prošao ekspertizu Evropske komisije i sa njime je Hrvatska zatvorila poglavlja 23 i 24 , što nas tek očekuje?
Da je naša policija bila i nacionalno balansirana ne bi se desilo ono što se dešavalo i tolerisalo. Ni nakon 20 godina primjene ustavnog principa srazmjerne zastupljenosti u organima državne vlasti, pa dakle i policije, situacija nije dobra.Ako poštuejmo nacioanlu sturkturu Crne Gore, U Upravi policije i Ministarstvu za Bošnjake nedostaje preko 200 radnih mjesta svih nivoa, zvanja i značaja. Posebno ne zadovoljava struktura uposlenih u graničnoj policiji i rukovodećeg kadra u Centru bezbijednosti Berane, a takođe ni približno ne odgovara nacionalna struktura zaposlenih u opštinama sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Nije u redu da naši sunarodnici traže zaposljenje u inostranstvu a da se u njihovim gradovima dovode policajci iz drugih sredina. Tendenciozna i diskriminatorska je bila i upisna politika na Policijskoj akademiji. Sjetimo se sintagme koju je izgovorio jedna od članova famozne Komisije, jednom od kandidata bošnjačke nacionalnosti:“Dobar si, ali ti ime ne valja!“. Kroz tu sintagmu odslikava se višedecenijski odnos prema Bošnjacima i gradjanima islamske vjere. Sjetimo se da su neki policajci islamske vjere, zbog 20 eura korupcije, što nikako nije dobra pojava, robijali mjesecima, a neki od policijskih funkcioniera, slikovito rečeno, imaju „kamaione“, jahte ,stanove… Bio je problematičan i izbor polaznika kursa za policajca i držanje mnogo Bošnjaka u ugovorni status uposlenih jer su oni sada uglavnom žrtve procesa racionalizacije u Upravi. Mislimo da treba pažljivo racionalizovati mrežu stanica u mjesnim centrima i važnijim naseljima bez statusa opštine iz razloga bezbijednosti i potrebe da se zadrži stanovništvo na tim prostorima.
Smatramo Popraviti saradnju sa Tužilaštvom, tijelima za borbu protiv korupcije, pranja novca …
Bošnjačka stranka će pažljivo pratiti dalju raspravu o ovom Zakonu i amandmanima koji su podnijeti sami ćemo podnijeti amandmane za koje mislim o da mogu popraviti ovaj Zakon. Tek, nakon ukupnog sagledavanja i nakon rasprave i stava predlagača o tim amandmanima, mi ćemo kazati naš konačan stav o ovom Zakonu.