Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Podsjetiću na neke od stavova BS koje smo i ranije iznijeli uz nekoliko novih detalja i vrijednosnih sudova. Resor unutrašnjih poslova i  javne uprave je jako važan i po nadležnostima i po broju zaposlenih i dobro je da se direktor bira na osnovu javnog konkursa, odnosno da on odgovara ministru i Vladi za svoj rad, čime se ipak eliminiše ili smanjuje mogućnost političkog uticaja bilo koje pojedinačne političke strukture . To u prethodnoj verziji nije bio slučaj, pa je ova verzija, naše je mišljenje,  napredak u odnosu na ranije rješenje. Kritike  Bošnjačke stranke  na prethodni tekst bile su  i na  sporno rješenje izbora direktora koje nije podrazumijevalo  učešće Parlamenta ni kroz institut mišljenja o kandidatu. Kazali smo da bi bilo bi dobro da se nakon sprovedenog konkursa, o kandidatima koji ispunjavaju uslove kroz mišljenje izjasni Parlament.  To je korisna mogućnost da se utiče na rad policije u pravcu veće zakonitosti u postupanju i  u saglasju s ulogom Parlamenta kao najlegitimnijeg organa vlasti, predstavničkog tijela i jedina mogućnost da se čuje i glas opozicije. Vidimo da se kroz izmijenjeni  član 9. upravo  uvažilo ovo mišljenje i zato smatramo da je time učinjen korak naprijed u pravcu demokratizacije ove institucije, a sve to pokazuje da su primjedbe Bošnjačke stranke bile u potpunosti utemeljene. Zakon zadržava dosadašnja rješenja iz zakona o policiji, koja su na tragu dobre evropske prakse a neka i unapređuje. Tu prije svega mislimo na norme koje propisuju način prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti, koji se usklađuje sa standardima sloboda i prava građana i upodobljava sa u međuvremenu  donešenim propisima. Unaprijeđena su rješenja o radnim odnosima, zvanjima i napredovanju u službi. Kroz izmještanje unutrašnje  kontrole iz policije, kvalitetnije je riješena oblast prethodne i naknadne kontrole rada policije i obezbijeđena veća nepristrasnost u procjeni  stanja i davanju nalaza. To je jako važno jer je rašireno mišljenje da policija kao državni organ ovlašćen da upotrebljava i fizičku silu i sredstva u vršenju službe neselektivno i prekomjerno upotrebljava  ta ovlašćenja. Važan aspekt za nas je i nastavak demokratizacije odnosa na relaciji građanin – policija u pravcu jačanja servisne uloge policije u obezbjeđivanju korisnih  usluga i pomoći građanima na svakom mjestu, kako bi se građani osjećali sigurnim a policija što manje prisutnom. Nerado se sjećamo policije iz 90-tih koja je bila aparat zastrašivanja manjinskih zajednica i njihovo protjerivanje iz domovine, policije koja je najprije postala jednonacionalna, potom  selektivno naoružavala dio građana za unutrašnje međunacionalne ili međupolitičke sukobe, masovno zloupotrebljavala svoja nemala ovlašćenja u političkim aktivnostima, da bi kasnije neki njeni pripadnici zaglibili u organizovanom kriminalu. Takva policija nije bila u interesu građana ove države i ne smije se dozvoliti da to više nikada postane. Smatramo i da je ključno da se  policija bude institucija koja se drži propisa, koja je profesionalna i nediskriminatorska i koja  je struktuirirana po evropskim standardima, a to znači pored ostaloga da u nacionalnom sastavu zaposlenih i rukovodećeg kadra potpuno odražava nacionalnu strukturu stanovništva. Zbog toga , ponavljamo pitanje koje smo postavili i prošlog puta, koje smo mislili da je riješeno usvajanjem  amanadmana sedam poslanika Kluba BS, Kluba AP i DUA: Zbog čega u prijedlogu Zakona nema odredbe o obaveznosti poštovanja srazmjerne  zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, shodno ustavu i Zakonu o državnim službenicima. Naime, pozivajući se na Ustav i Zakon kao i na uporednu praksu iz okruženja, podnijeli smo amandman kojim se u tekst zakona implementira rješenje da se „Prilikom popune radnih mjesta policijskih službenika,  pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, osigurava se srazmjerna  zastupljenost, shodno Ustavu  i Zakonu . Taj amandman je dobio podršku 59 poslanika ovog parlamenta, 15 je bilo uzdržano. Pitamo se zbog čega nema te odredbe u Zakonu, mislimo da je u najmanju ruku nekorektno prema odluci ovog parlamanenta,ali i prema predstavnicima manjinskih partija, kao i prema pripadnicima manjinskih naroda,  uopšte. Podsjećamo na činjenicu, da je policija bila i nacionalno balansirana ne bi se desilo ono što se dešavalo i tolerisalo u proteklom periodu. Ni nakon 20 godina primjene ustavnog principa srazmjerne zastupljenosti u organima državne vlasti, pa dakle i policije, situacija nije dobra.Ako poštuejmo nacionalnu strukturu Crne Gore,  U Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova za Bošnjake nedostaje preko 200 radnih mjesta svih nivoa, zvanja i značaja. Posebno ne zadovoljava struktura uposlenih u graničnoj policiji i rukovodećeg kadra u Centru bezbijednosti Berane, a takođe ni približno ne odgovara nacionalna struktura zaposlenih u opštinama i centrima , gdje u značajnom broju žive Bošnjaci i Albanci, kao što su Podgorica i Bar . Nije u redu da naši sunarodnici traže zaposlenje u inostranstvu, a da se u njihove sredine dovode policajci iz drugih sredina. Tendenciozna i diskriminatorska  je bila i upisna politika na Policijskoj akademiji. Ponavaljmo sintagumu koju je izgovorio jedna od članova famozne Komisije, jednom od kandidata bošnjačke nacionalnosti: “Dobar si, ali ti ime ne valja!“. Kroz tu sintagmu odslikava se višedecenijski odnos prema Bošnjacima i gradjanima islamske vjere. Sjetimo se da su neki policajci islamske vjere, i zbog 20 eura korupcije, što ipak jeste korupcija , odležali  u Spužu mjesecima, a neki od policijskih funkcioniera, slikovito rečeno, sa mnogo većim nivoom korupcije ni dana...  I tako dalje, mislimo da bi nas ovo nabrajanje odvelo jako daleko. Imajući u vidu vrijeme na raspolaganju zaključujem, da je Klub poslanika BS je sa kolegama iz albanskih partija podnio, odnosno ponovio,  i amandman o kome sam govorio . Tek nakon  stava predlagača o ovom amandmanu, mi ćemo kazati naš konačan stav, odnosno od odnosa prema ovom za nas važnom amandmanu zavisiće  i naša podrška ovom zakonu.Ukoliko ovaj amandman koji se odnosi na srazmjernu zastupljenost ne bude dio zakona, ovaj zakon neće imati našu podršku. Klub poslanika BS