Kemal Purišić

Kemal Purišić

Poslanici su na sjednici petog vanrednog zasijedanja usvojili Predlog odluke o naknadnom potvrđivanju odluke o preuzimanju duga AD Kombinat aluminijuma Podgorica prema Deutsche banci sa Predlogom zaključaka.

Pogledajte izlaganje poslanika Kemala Purišića povodom ove tačke dnevnog reda.


Hvala, uvaženi predsjedniče.

Uvaženi predstavnici Vlade, poštovane kolege, nadam se da ćete me saslušati da kažem nešto u ime Bošnjačke stranke i nešto ću reći u svoje ime vezano za ovu temu.

Prva relevantna informacija koju sam dobio o KAP-u kao student je bila na Ekonomskom fakultetu negdje 1978 – 1979. godine, da se radi o takozvanoj političkoj fabrici zajedno sa Željezarom, FAP-om Priboj itd, fabrikama koje su napravljene na neracionalnoj platformi, ekonomskoj platformi, fabrikama sa sistemskim problemom ugrađenim u njih, i da se obično to završava na jedan ovakav način kakav imamo sada. Polako se zatvara krug od nekih 40 godina, i eto, sudbina je htjela da ja kao političar sagledam sve konsekvence jednog takvog političkog izleta. Ono što sam u meĐuvremenu saznao pripremajući se za današnju raspravu je potpuno obistinilo ono što su predavači tada saopštili, izgrađena na pogrešnom mjestu i biće trajni problem za ekonomiju države u kojoj funkcioniše. Ali, je to istovremeno i možda jedina ozbiljnija fabrika koja još uvijek radi, istina zahvaljujući ogromnim naporima i ogromnoj pomoći koju država pruža da bi ona i dalje funkcionisala, i po onoj narodnoj – ono što se rodilo treba ljuljati.

Mi kao članica vladajuće kaoalicije svjesni svih problema koji su postojali, svih neracionalnih odluka koje su donešene u meĐuvremenu za njen opstanak, odlučili smo da i ovoga puta podržimo još jedan napor Vlade Crne Gore da ova fabrika i dalje opstane i da se obezbijedi još jedna šansa za njeno restrukturiranje i nastavak funkcionisanja na ekonomskim, a ne političkim potporama.

Dakle, kao dio vladajuće koalicije to smo učinili javno, juče na matičnom odboru podržali smo zaključke koje smo u međuvremenu dogovorili, koji su po nama bolji iskaz namjera ove Vlade, i pretpostavljam ove Skupštine, ove političke garniture da pokuša da stvori uslove ili makar realnije sagleda mogućnosti da ova fabrika ipak opstane, zarad ljudi koji tamo rade i zarad onih ekonomskih efekata koje fabrika daje.

Odmah da kažem kao ekonomista, koji nije potpuni laik – imao sam uvidi u bilanse te fabrike i moram da kažem da ne vjerujem mnogo da se može doći do zdrave osnove, ali smo spremni da se potrudimo i da u nekom kratkom vremenu zatražimo od Vlade relevantniju informaciju u vidu nepristrasne studije koja će saopštiti jasno da li je ovo uzaludan posao ili posao sa nadom, makar sa nadom.

KAP nije KAP, KAP se sveo na elektrolizu, KAP ima dugova najmanje 350 miliona eura, KAP-u je oprošteno više od 200 miliona eura, KAP je potrošač sredstava koja mogu da se možda racionalnije upotrijebe za zdrave segmente naše privrede. KAP nije toliko važan, koliko se priča, za crnogorsku ekonomiju, ali je KAP, opet se vraćam na početak, možda jedino ozbiljno industrijsko preduzeće i KAP bi trebalo da bude inicijalni oslonac za uvoĐenje neke drugačije politike u ekonomsku priču Crne Gore, politike aktivne industrijalizacije, jer ovo što smo do sada radili očigledno ima problem održivosti i u samom KAP-u kao jednom ekonomskom ambisu gdje samo sipamo na štetu drugih razvojnih resursa Crne Gore, na štetu ravnomjernog regionalnog razvoja itd. Ali, kažem, KAP treba da zasluži, i mi smo spremni da mu damo još jednu šansu. Ali, ne onako kako je Vlada razmišljala i napisala u inicijalnom tekstu koji je došao u ovaj parlament, po nama ne ni onako, i tu treba dodatno doraditi kako su to dva koaliciona partnera uradili u vidu zaključaka. Mislimo da treba taj rok ograničiti na jasno vrijeme, na nekoliko mjeseci, najviše pola godine, i treba pred ovaj parlament izaći sa jasnom kalkulacijom ima li KAP šansu ili nema. Ako je nema, da se okrenemo malim i srednjim preduzećima koja nijesu dobila nijednu podršku od države, nijednu šansu, i da se okrenemo poštovanju propisa ove države koji znače da nema više struje na štetu građana, koji znače da nema dvije prilike za bilo koje preduzeće ma kako ono bilo značajno.To je ugrađeno u Zakon o državnoj pomoći i kriterijumima koje smo potpisali, dogovorili smo i neke rokove i sa evropskim partnerima kroz sporazum i stabilizaciju.

Mi smo stranka koja daje šansu još ovaj put ovom projektu, čak i po cijenu da platimo sve garancije koje su potpisali, ali nemojte više dolaziti u ovaj parlament i od nas tražiti blanko podršku, bez obzira na rizike šta će se desiti više sa KAP- om. Mislimo da to nije racionalno, jer treba i neko drugi da dobije malo podrške ekonomske i političke i svake kako bi mogao da pokuša da se bavi biznisom. To je na nivou principa, nijesmo spremni da ozbiljno da reduciramo naš regulatorni okvir koji tretira snadbijevanje fabrike strujom.

Nemojte da dođete i tražite od nas popuste, da dajemo cijenu kako smo je davali do sada, jer to će da remeti nešto što su naše ranije strategije, raniji dogovori i u tom međuprostoru nemojte tražiti rješenje. Tražite ga na nekim zdravijim osnovama. Hajmo da probamo da ozdravimo bilanse KAP-a i mislimo da je dovoljno da mi u ovom momentu platimo 47% dubioza KAP-a, mi kao vlasnik ispod 30% u vlasničkom udjelu, to je dovoljno da Crna Gora, da ovo društvo uradi još ovaj put za KAP. Sve iza toga treba da bude ekonomska kalkulacija i od toga momenta KAP ne treba da bude ekonomsko-politički problem Crne Gore. Neka postane samo ekonomski problem, neka igra po ekonomskim pravilima šta god da to znači za tu firmu, koja je tek 0,7% uposlenih, koja je tek 1% radnika u privredi i koja ima rezultate kakve ima. Mislim da u Crnoj Gori nikome ovi podaci više nijesu tajna i mislim da u ovaj Parlament ubuduće treba da dolazite sa jasnom vizijom te fabrike ili da nam ne podnosite više ovakve fakture na naplate. Mi smo vas ovlastili da preuzmete sve obaveze koje proisteknu iz garancija, ali pitamo zašto su od početka ove garancije tretirane u strategiji kao visoko rizične. Da li se znalo na vrijeme da su takve i ako se znalo jesmo li mogli drugačije da postupimo? Dobro bi bilo da nam to kažete i da nam kažete još nešto – šta će Vlada odnosno trezor uzeti u portfelj kao garanciju da se namiri ovih 22 miliona, odnosno 27 – 28 i možda još neki koje ćemo uzeti? Država treba da ima jasan odnos vezano za te stvari. Niko ne može više iz trezora dobiti džabe pare, treba da znamo šta dolazi naredne godine kao račun vezano za ovu strategiju.

Da zaključim, podržavamo donošenje ove odluke, glasali smo za to na matičnom odboru, glasaćemo za preuzimanje ovih garancija, ali tražimo da se promijeni odnos prema ovom problemu i da razumijemo da je bilo još firmi koje su mnogo važne za gradove, za Rožaje, za Plav, za Bijelo Polje, koje nijesu imale ovakvu privilegiju i da ova Vlada mora da izjednači aršine da bi i mi bili solidarni sa KAP-om, mi sa sjevera ili sa juga, kad on ima probleme, jer vi nijeste pokazali i nijeste zaslužili takvo ponašanje.

Hvala vam.