Home Skupštinske diskusije Poslaničko pitanje: Almer Kalač-Koliko koncesija, odnosno, bruto drvne mase je dodijeljeno u posljednje 3 godine? Koliku je finansijsku korist od toga imala država, a koliku opštine na čijoj se teritoriji te šume nalaze?