Šef Kluba poslanika Bošnjačke stranke Almer Kalač je na osnovu člana 187. Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavio sljedeće pitanje Ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja,  g-dinu Petru Ivanoviću:   Poštovani Ministre Ivanoviću, Kako su šume opšte kolektivno dobro kojim gazduje država, koja na transparentan način putem tendera za dodjelu koncesija daje koncesionarima na korišćenje šume, interesuje nas koliko koncesija odnosno bruto drvne mase je dodijeljeno u posljednje 3 godine? Koliku je finansijsku korist od toga imala država, a koliku opštine na čijoj se teritoriji te šume nalaze?
Almer Kalač

Almer Kalač

Obrazloženje: S obzirom da je Crna Gora, odnosno sjever naše države bogat šumama, drvna industrija kao privredna grana ima mogućnost da uposli znatan broj radnika. Interesuje nas koliko je upošljeno radnika u preduzećima koja su sklopila koncesione ugovore? Na ovaj način ustupljena je velika količina drvne mase, bilo da se radi o višegodišnjim koncesionim ugovorima ili o jednogodišnjoj prodaji. Interesuje nas koliko je drvne mase ustupljeno, koliki prihod ubira opština Rožaje, a koji je iznos koji se sliva u državnu kasu po ovom osnovu? Ono što je više puta potencirano i na šta je ukazivano jeste nepoštovanje koncesionih ugovora i izvoz sirovine. Ova pojava direktno utiče na smanjenje ionako malog broja upošljenih. Kakve se mjere preduzimaju kada koncesionari ne ispunjavaju ugovorene  obaveze?