Home Skupštinske diskusije Poslaničko pitanje: Almer Kalač-Koje mjere je preduzelo Vaše Ministarstvo u cilju obezbjedjivanja srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u službama Ministarstva unutrašnjih poslova i, posebno, u Upravi policije?