Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Almer Kalač je na osnovu člana 187. Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavio sljedeće pitanje Ministru unutrašnjih poslova,  g-dinu Rašku Konjeviću: Poštovani Ministre Konjeviću, Koje mjere je preduzelo Vaše Ministarstvo u cilju obezbjedjivanja srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u službama Ministarstva unutrašnjih poslova i, posebno, u Upravi policije? Tražimo da nam saopštite i konkretne podatke o sadašnjem stanju u pogledu zastupljenosti pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

almer-kalac-poslanicko-brajovic

 Obrazloženje: Poznato je da je zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u proteklom periodu, bila dosta nepovoljna i da nije ni približno odslikavala njihovo učešće u strukturi stanovništva, posebno u Upravi policije.Ova pojava je bilo veoma izražena u organima ovog ministarstva i policije u opštinama gdje u značajnijem broju žive manjinski narodi. To veoma jasno pokazuje i analiza koju je prije dvije godine uradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Postojeća zakonska rješenja, odredbe Ustava, kao i  Zakon o državnim službenicima i namještenicima i Zakon o unutrašnjim poslovima, imaju ugradjena rješenja koja obezbjedjuju institut srazmjerne zastupljenosti. Na  osnovu podataka koje imamo iz pojedinih opština, izgleda da se i pored dobrih zakonskih rješenja, veoma sporo mijenja stanje u korist veće zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda u ovim organima.