Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sljedeće pitanje Ministru pravde, Zoranu Pažinu: Poštovani Ministre, Da li je za Crnu Goru ratni zločin Štrpci  osudom samo jednog učesnika zločina i podizanjem  spomen obilježja u Bijelom Polju, praktično zatvorena zadnja stranica istraživanja i osude zločina,  te ako nije, šta naša država planira da uradi kako bi se priveli licu pravde inspiratori, nalogodavci i izvršioci ovog strašnog čina?

O b r a z l o ž e n j e:

Kada se i nakon proteke nešto više od 24 godine, kada je od ruke ostrašćenih “bojovnika”, one vojske ili od grupe otrgnutih “osvetnika” kako su oni sebe nazivali, pomene Štrbačko stradanje 20 nedužnih ljudi, koji su samo zbog imena i vjere platili glavom ( 18 Bošnjaka, 1Hrvat i 1 NN lice ), skoro da ovom pitanju koje ja postavljam, nije potrebno posebno obrazloženje. No kako procedura nalaže, dužnost mi je u najkraćem dati obrazloženje. Zločin je izvršila grupa od njih oko tridesetak, kojom je komandovao Milan Lukić iz Višegrada, kome za taj zločin nikada nije suđeno. Crna Gora je preko svojih pravodusnih organa, otkrila samo jednog izvršioca Nebojšu Ranisavljevića i njemu je izrečena kazna zatvora od 15 godina. Već je druga godina kako sarajevski i beogradski Specijalni sudovi, “nastoje” da rasvijetle učešće još petnaestorice zločinaca. I ako je riječ o veoma teškom zločinu i imperativu zakona o nezastarijevanju takvog zločina, ni činjenica što ostaci većine žrtava još uvijek nijesu pronađeni, očigledno nijesu bili dovoljni razlozi, da se zločincima sudi iz pritvora. U svemu tome, problem nije samo država u kojima se sudi, već naprotiv, sa aspekta žrtava i njihovog broja ( najviše stradalih je iz Crne Gore ), prije svega to je problem Crne Gore. Da li je naša država dala  doprinos pokretanju novih sudskih postupaka za isti zločin i sudskih postupaka  koji se vode pred sarajevskim i beogradskim specijalnim sudovima protiv još petnaestorice učesnika zločina? Slijedeći saznanja da su porodice žrtava u svakom smislu prepuštene sebi, da nijesu u mogućnosti da sudjeluju u sudskim postupcima koji su u toku, da u tom smislu CG ne pokazuje dobru volju da im pruži odgovoarajuću logistiku ili pomoć da oni istraju u tim složenim, dugotrajnim  postupcima, a prvenstveno zbog činjenice što su sve žrtve bile bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti, smatram da postavljeno pitanje zaslužuje odgovorajuću pažnju, što me razložno navodi na očekivanje da ću na postavljeno pitanje dobiti relevantan odgovor. Nije bez razloga što sam pitanje usmjerio prema Ministarstvu pravde, pritom smatrajući da je ono krovna Vladina institucija koja u resornom smislu objedinjuje sve pravosudne institucije koje mogu pružiti potrebne podatke radi davanja istinitog i potpunog odgovora. Odgovor tražim i u pisanoj formi.

                                                                                              Šef poslaničkog kluba, Mr. Ervin Ibrahimović