Home Skupštinske diskusije Poslanik Ibrahimović pitao ministra Purišića: “Koji su efekti primjene novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti “