Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Almer Kalač je na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavio sljedeće pitanje predsjedniku Vlade Crne Gore, gospodinu Milu Đukanoviću:

Koje konkretne mjere i kad, namjerava preduzeti Vlada kako bi se uredila oblast dodjele koncesija, bez obzira da li je riječ o eksploataciji šume, vode ili mineralnih sirovina? Šume, kao opšte kolektivno dobro kojim gazduje država, putem tendera za dodjelu koncesija daju se koncesionarima na korišćenje. Trenutno, stanje u šumama nije korišćenje, nije eksploatacija već totalna devastacija.

almer-premijerski-sat

Obrazloženje:

Na sjednici Skupštine koja je i dalje otvorena,  razmatrali smo izvještaj Komisije za koncesije za 2013. godinu. Na osnovu podataka sadržanih u tom dokumentu moglo se zaključiti da je stanje u ovoj oblasti loše. Eksploatacija prirodnog bogatstva je nesrazmjerna naplaćenim porezima, pad naplate je preko 50% u odnosu na 2011 godinu, nijesu ispoštovani zaključci Skupštine Crne Gore. Mišljenje DRI kao nezavisne,  najbolji je pokazatelj stanja u ovoj oblasti.

[youtube id=”PIzw1Tt8Vu4” width=”600” height=”350”]

Poseban akcenat dajem na eksploataciju šume. S obzirom da je Crna Gora, odnosno sjever naše države bogat šumama, drvna industrija kao privredna grana ima mogućnost da uposli znatan broj radnika. Koncesionarima je ustupljena velika količina drvne mase, bilo da se radi o višegodišnjim koncesionim ugovorima ili o jednogodišnjoj prodaji. Umjesto da se sirovina prerađuje, na svakom koraku je evidentan njen izvoz. Poluproizvod i finalni proizvod su rijetkost a nasuprot tome imamo uvoz namještaja koji, prema podacima kojima raspolažem, godišnje premašuje cifru od 40 miliona eura.

Ono što je više puta potencirano i na šta je ukazivano jeste nepoštovanje koncesionih ugovora. Ova pojava direktno utiče na smanjenje ionako malog broja upošljenih.

Kakve se mjere preduzimaju kada koncesionari ne ispunjavaju ugovorene  obaveze? Iz Izvještaja Komisije za koncesije se može vidjeti da je broj raskinutih ugovora simboličan i ništa više od toga.