Statutarnu komisiju BS čine predsjednik i dva člana. Statutarna komisija BS za svoj rad odgovorna je Kongresu BS i Glavnom odboru BS. Statutarna komisija tumači Statut BS i druga akta BS, utvrđuje usklađenost akata i nadležnosti organa BS, daje mišljenja Glavnom odboru BS prilikom rješavanja sukoba nadležnosti između organa BS i obavlja druge poslove po nalogu Glavnog odbora BS i Predsjednika BS, ukoliko to nije u suprotnosti sa ovim Statutom. Tumačenje Statuta i drugih akata BS, kao i odlučivanje o usklađenosti akata i nadležnosti organa BS, mogu tražiti članovi i organi BS. Odluka, odnosno tumačenje Statuta BS i drugih akata BS, konačni su i obavezujući za sve organe i članove BS. Statutarna komisija BS donosi poslovnik o svom radu. Za predsjednika Nadzornog odbora na III Kongresu Bošnjačke stranke izabran je Mersudin Gredić, dok su članovi Aida Čekić i Elvisa Redžematović.