Kenana Strujuć

Čestitka za međunarodni Dan žena

Bošnjačka stranka ima veliki broj obrazovanih, posvećenih i hrabrih žena koje moraju imati pravo na jednake uslove u svim segmentima društva, slobodu izbora i život bez diskriminacije i nasilja. Jedino mjerilo ...