Kemal Zoronjić

Kemal Zoronjić

Položaj manjinskih naroda ne odgovara našem pravnom statusu, mada je registrovan određeni napredak u zadnjih 10-tak godina.

Izvještaji relevantnih međunarodnih i domaćih institucija i organizacija govore da su pripadnici manjinskih naroda i pripadnici nekih “ranjivih grupa” najčešće diskriminisani građani i da im treba efikasnija zaštita.

 

Diskriminacija je očita i najviše izdražena u procesu zapošljavanja. Primjera radi, pripadnici bošnjačkog naroda u javnoj upravi i javnim službama zastupljeni su sa svega 4,14 %.

Šta više, podaci prikupljeni od strane resornog ministarstva prošle godine, pokazuju da u 81-om od 132 organa i službe uopšte nema uposlenih Bošnjaka.

Ovaj problem posebno je izražen na lokalnom nivou u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima, Podgorici i Baru.

Bošnjaka nema na pozicijama državnika i u njihovim kabinetima, nema ih u važnim ministarstvima, Ustavnom, Vrhovnom i Upravnom sudu. To ih dovodi u nejednaku poziciju u društvu koja ima negativne implikacije kroz mali uticaj na kvalitet vršenja vlasti i socijalni status bošnjačkog ali i ostalih manjinskih naroda.

[youtube id=”FMmo4vQi1E8” width=”600” height=”350”]

Što se Bošnjačke stranke tiče mi ćemo nastaviti aktivnosti za djelotvorniji uticaj Bošnjaka na proces vršenja vlasti u svim segmentima i na svim nivoima, posebno u oblasti bezbijednosti, obrazovanja, kulture i informisanja, ali i oročavanje procesa obezbjeđenja srazmjerne zastupljenosti u zapošljavanju Bošnjaka-muslimana, garantovano Ustavom CG ali i drugim donešenim normativnim aktima.

Kemal Zoronjić