Home beck VIDEO: Iftar koji je upriličio predsjednik Rafet Husović na Plavnici (11.08.2012 – kompletan snimak)