Forum žena Bošnjačke stranke

Sabina Muratović , predsjednica FŽ BS (email: [email protected])

FŽ OO Gusinje – Raisa Omeragić

FŽ OO Pljevlja – Umebiha Ibrahimović

FŽ OO Podgorica – Altijana Mandić

FŽ OO Berane – Merima Mulić Džogović

FŽ OO Petnjica – Mirzeta Ramdedović Korać

FŽ OO Rožaje – Hajrija Kalač

FŽ OO Tuzi – Azra Pucar

FŽ OO Ulcinj – Aldijana Sijarić

FŽ OO Plav – Erzana Redžematović

FŽ OO Bijelo Polje – Zerina Sijarić

FŽ OO Bar – Semiha Kurpejović-Ramusović

mr Ervin Ibrahimović / predsjednik BS