Generalni sekretar Bošnjačke stranke

Funkciju generalnog sekretara Bošnjačke stranke obavlja Hamza Dacić.

On je izabran 22. avgusta 2023. godine na sjednici Glavnog odbora

Dacić je rođen 1983. godine u Rožajama. Po struci je diplomirani ekonomista.

Zaposlen je na mjestu sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Rožaje. Član je OO i IO BS Rožaje, kao i Glavnog odbora BS.

Kontakt: [email protected]

Nadležnosti generalnog sekretara:

  • priprema sjednice Glavnog odbora BS i Predsjedništva BS;
  • priprema prijedloge dokumenata BS;
  • koordinira rad između organa BS;
  • koordinira rad između savjeta, odbora i komisija;
  • stara se o finansijskim poslovanju BS;
  • organizuje i koordinira rad Generalnog sekretarijata BS;
  • koordinira saradnju sa drugim političkim partijama, državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama;
  • sastavlja i ovjerava zapisnike sa sjednica Predsjedništva BS i Glavnog odbora BS;
  • priprema i ugovara zvanične razgovore, susrete i sastanke u ime BS.
  • vrši i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo BS.