Generalni sekretar Bošnjačke stranke

Funkciju generalnog sekretara Bošnjačke stranke obavlja Admir Adrović.

On je izabran 18.jula 2021. godine na konstitutivnoj sjednici Glavnog odbora. Član je BS od osnivanja.

Za ministra rada i socijalnog staranja u 43. Vladi Crne Gore, izabran na sjednici Skupštine na Cetinju, 28. aprila 2022. godine.

Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Obavljao je značajne funkcije u partiji i državnoj upravi. Oženjen je i otac dvoje djece.

Kontakt: [email protected]

Nadležnosti generalnog sekretara:

  • priprema sjednice Glavnog odbora BS i Predsjedništva BS;
  • priprema prijedloge dokumenata BS;
  • koordinira rad između organa BS;
  • koordinira rad između savjeta, odbora i komisija;
  • stara se o finansijskim poslovanju BS;
  • organizuje i koordinira rad Generalnog sekretarijata BS;
  • koordinira saradnju sa drugim političkim partijama, državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama;
  • sastavlja i ovjerava zapisnike sa sjednica Predsjedništva BS i Glavnog odbora BS;
  • priprema i ugovara zvanične razgovore, susrete i sastanke u ime BS.
  • vrši i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo BS.