Opštinski odbor Pljevlja

Sastav opštinskog odbora:

1. Kenana Strujić – Harbić,

2. Samir Hodžić,

3. Nermina Bašić – Škrijelj,

4. Mersida Aljićević,

5. Amra Strujić,

6. Bisera Ajanović,

7. Muhamed Skorupan,

8. Emir Strujić,

9. Irma Đurđević,

10. Admir Husović,

11. Lejla Hasanbegović,

12. Jasmin Pajatić,

13. Emina Ašćerić,

14. Ramiza Hadžimuhović,

15. Dino Tutundžić,

16. Senad Ajanović,

17. Emir Bidžan,

18. Anes Duraković,

19. Alisa Brković,

20. Naida Bajrović,