Opštinski odbor Petnjica

Sastav Opštinskog odbora:

1.Ervin Duraković (predsjednik),

2. Rifat Agović,

3. Mirzeta Ramdedović Korać,

4. Ismet Latić,

5. Hakija Muratović,

6. Irfan Agović,

7. Elmir Muratović,

8. Sanela Adrović,

9. Elvedin Mehović,

10. Adis Ličina,

11. Semir Ličina,

12. Amar Muratović,

13. Alma Tiganj,

14. Suad Skenderović,

15. Tarik Osmanović,

16. Amira Ramdedović,

17. Hajran Huremović,

18. Hajrudin Skenderović,

19. Sadik Taraniš,

20. Edita Muratović,

21. Rejhan Ramčilović,

22. Nadžip Korać,

23. Kemal Korać,

24. Edis Mehović,

25. Rušo Škrijelj,

26. Muharem Idrizović,

27. Enis Zverotić,

28. Munever Halilović,

29. Elmin Kočan,

30. Hajriz Škrijelj,

31. Đulbo Duraković,

32. Samil Škrijelj

33. Ramija Osmanović.