Predsjedništvo Bošnjačke stranke

Članovi Predsjedništva BS:

 • Ervin Ibrahimović,
 • Jasmin Ćorović,
 • Damir Gutić,
 • Mirsad Azemović,
 • Suljo Mustafić,
 • Mersudin Gredić,
 • Admir Šahmanović,
 • Irfan Husović,
 • Amer Smailović,
 • Osman Nurković
 • Hamza Dacić.

Predsjedništvo BS je izvršno-politički organ BS. Članovi Predsjedništva BS su članovi po funkciji i izabrani članovi. Članovi po funkciji  su:

-predsjednik BS;

-potpredsjednici BS;

-šef poslaničkog kluba BS u Skupštini Crne Gore;

-generalni sekretar BS; i

-predsjednik Političkog savjeta.

Izabrane članove bira Glavni odbor BS, na prijedlog Predsjednika BS.

Predsjednik BS saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva BS.

Predsjednik BS može pozvati da učestvuju u radu sjednica Predsjedništva BS, bez prava odlučivanja, predstavnike drugih organa BS, eksperte, kao i druge funkcionere i članove BS. Sjednicama Predsjedništva obavezno prisustvuje Portparol BS, bez prava odlučivanja.

Predsjedništvo BS:

-stara se o izvršavanju odluka i stavova Kongresa BS i Glavnog odbora BS;

-priprema akte i odluke, kao i predlaže njihovo donošenje Kongresu BS i Glavnom odboru BS;

-stara se o sprovođenju Programa BS;

-prati i usmjerava rad organa BS na lokalnom nivou, kao i posebnih oblika organizovanja BS;

-na prijedlog generalnog sekretara BS imenuje članove Izvršnog odbora BS;

-na prijedlog Predsjednika BS imenuje portparola BS;

-na prijedlog Predsjednika BS osniva Komisije BS i bira njihove članove;

-donosi druge odluke i opšte akte od značaja za funkcionisanje BS;

-donosi pravila o materijalno-finansijskom poslovanju i stara se o njihovom sprovođenju;

-vrši poslove u vezi sa kadrovskom politikom, uz mišljenje Kadrovske komisije, ukoliko nije drugačije predviđeno Statutom;

-daje saglasnost na kandidaturu i program rada kandidata za predsjednika Opštinskog odbora.

U slučajevima koji ne trpe odlaganje Predsjedništvo BS može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora BS.