Opštinski odbor Bar

Sastav Opštinskog odbora

1.Edina Dešić (Predsjednica),

2. Suljo Mustafić,

3. Rasim Honsić,

4. Sehera Kalender,

5. Mahmut Mučić,

6. Senad Softić,

7. Sadija Mustafić,

8. Nedžib Ibrišimović,

9. Adem Husović,

10. Ekrem Bajrović,

11. Elvir Škrijelj,

12. Suljo Perazić,

13. Jasmin Škrijelj,

14. Ismet Čolović,

15. Safet Murić,

16. Senad Nikočević,

17. Kemal Nurković,

18. Rizvan Čolaković,

19. Arnela Čolović,

20. Mehmed Feratović,

21. Armin Čolović,

22. Elhan Huremović,

23. Nermin Škretović,

24. Alen Kalač,

25. Sanela Begzić,

26. Hana Hot,

27. Hajriz Ličina,

28. Ilhan Hasović,

29. Safet Kočan,

30. Kemal Agović,

31. Remzo Ličina,

32. Edin Šabović,

33. Jasmin Kajević,

34. Kamber Karađuzović,

35. Aida Kolar.