Potpredsjednici Bošnjačke stranke

Damir Gutić, rođen 06.04.1976. u Plavu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet završio je u Podgorici. Paralelno sa fakultetom stekao je i licence brokera, dilera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera penzionog fonda.

Zahvaljujući licencama od 2005-2008 bio je zaposlen na radnom mjestu broker, diler u “Market broker” a.d. Bijelo Polje.

Od početka 2009. godine preuzeo je radno mjesto investicioni menadžer penzionog fonda u DZU “Market invest” a.d., a zatim i funkciju izvršnog direktora u istom Društvu.

Od 2015. do 2021. godine obavljao funkciju direktora Uprave za vode. Na čelu Odbora BS Plav bio u periodu od 2018-2022. godine.

Za potpredsjednika stranke imenovan 18. jula 2021. godine, na konstitutivnoj sjednici Glavnog odbora. Za poslanika u Skupštini Crne Gore izabran na konstitutivnoj sjednici, 27. jula 2023. godine. Oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt: dg@bscg.me

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jasmin Ćorović, rođen u Bijelom Polju 08.12.1981. godine. Po vokaciji dipl. profesor filozofije i logike.

Fakultet je završio u Beogradu 2009. godine. Pripravnički staž je obavio u gimnaziji “Miloje Dobrašinović” u Bijelom Polju kao prof. filozofije. Do 2015. godine je radio kao lektor u Bošnjačkim novinama, a od 2015. do početka 2023. godine radio kao sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj u Opštini Bijelo Polje. Početkom 2023. godine izabran za direktora Centra za kulturu BP.

Za potpredsjednika BS izabran 18. oktobra 2020. godine, na prijedlog tadašnjeg predsjednika Rafeta Husovića. Na sjednici Glavnog odbora održanoj 18 .jula 2021. godine, ponovo izabran za potpredsjednika BS, na prijedlog predsjednika Ervina Ibrahimovića. Oženjen je i ima sina Amara.

Kontakt: [email protected]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • BS ima najmanje dva potpredsjednika.
  • Potpredsjednici BS se biraju iz reda članova Glavnog odbora BS.
  • Potpredsjednici BS ne mogu biti iz istog Opštinskog odbora BS.
  • Potpredsjednici BS obavljaju određeni djelokrug poslova u BS na prijedlog Predsjednika BS.