Opštinski odbor Ulcinj

Sastav Opštinskog odbora:

1.Muamer Raščić (predsjednik),

2.Omer Skrobanović,

3.Edis Sijarić,

4.Ertan Omerović,

5.Šemso Dacić,

6.Mesud Čuturić,

7.Aldijana Sijarić,

8.Damir Juković,

9.Admir Muhović,

10.Jupo Rastoder