Čestitka za Dan žena

Danas je dan kada žena treba da slavi ljepotu, hrabrost, mudrost, dostojanstvo i ponos. Dug je put kroz istoriju borbe za ravnopravan položaj žena i muškaraca, koji ni danas u 21 stoljeću nije na zadovoljavajućem nivou. Borba traje od davne 1857. godine kad...